Přihlášení

Podmínky používání Správce času

Status dokumentu

TENTO DOKUMENT JE ELEKTRONICKÁ DOHODA MEZI VÁMI (dále jen Uživatel) a provozovatelem služby Správce času, provozované na internetové doméně www.spravcecasu.cz, kterým je David Kořínek, Smetanova 211, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ: 705 80 197 (dále jen Provozovatel).

VYTVOŘENÍM UŽIVATELSKÉHO ÚČTU STVRZUJETE, ŽE JSTE ČETL(A) TYTO PODMÍNKY A AKCEPTUJETE VŠECHNY PODMÍNKY TÉTO DOHODY.

Správce času

Správce času je webová služba provozovaná na internetové doméně www.spravcecasu.cz (dále jen Správce času nebo Služba), která poskytuje nástroje a úložiště pro organizaci času, úkolů a událostí.

Uživatelský účet

Uživatelský účet je soubor informací určených k jednoznačné identifikaci Uživatele a jeho přihlášení do Správce času.

Základními údaji pro vytvoření Uživatelského účtu jsou e-mailová adresa a heslo.

Při registraci nového Uživatelského účtu je Uživatel povinen zadat svou vlastní e-mailovou adresu, ke které má právo přístupu.

Je zakázáno nastavit Uživatelskému účtu stejné heslo, jaké má nastavena e-mailová adresa Uživatele.

Dále je zakázáno poskytnout heslo k Uživatelskému účtu třetí straně.

Vytvoření Uživatelského účtu je zdarma. Provozovatel poskytuje základní funkčnost Služby zdarma a má právo nabízet rozšíření funkcionality za jednorázový či periodický poplatek.

Uživatel

Uživatelem je osoba, podnikatel, sdružení, organizace, skupina osob, firma nebo korporace, která používá Uživatelský účet v souladu s těmito Podmínkami používání.

E-mailová adresa

Uživatel je povinen ke svému Uživatelskému účtu přiřadit správnou a funkční e-mailovou adresu, na kterou bude Provozovatel zasílat vyžádané informační e-maily.

Pokud Uživatel e-mailovou adresu přiřazenu nemá, adresa je nefunkční nebo z jiného důvodu Uživatel e-maily nečte či nepřijímá, Provozovatel ztrácí povinnost informovat Uživatele o změnách či mu zasílat jakékoli jiné e-maily.

Bezplatné služby

Provozovatel poskytuje Základní funkčnost Služby zdarma (Bezplatné služby).

Provozovatel neposkytuje žádné záruky ani garance na funkčnost Bezplatných služeb.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit či zrušit Bezplatné služby.

Používáním Základní funkčnosti Správce času nevzniká Uživateli žádný nárok na záruku a garanci dostupnosti.

Technická podpora

Provozovatel poskytuje technickou podporu Správce času výhradně formou odpovědi na e-mail zaslaný na adresu info@timebur.com.

Provozovatel neposkytuje žádnou telefonickou technickou podporu Služby.

Základní funkčnost

Provozovatel má právo libovolně určit a měnit rozsah Základní funkčnosti a Rozšířené funkčnosti Správce času.

Rozšířená funkčnost

Provozovatel si vyhrazuje právo nabídnout a poskytnout Uživateli Rozšířenou funčnost Správce času za úplatu.

Pokud Provozovatel nabídne Rozšířenou funkčnost, umožní Uživateli porovnání rozdílů mezi Bezplatnými službami a Rozšířenou funkčností.

Provozovatel nezaručuje dostupnost Bezplatných služeb.

Dostupnost

Provozovatel zaručuje dostupnost Služby pro Uživatele Rozšířené funkčnosti po 95 % času.

Provozovatel si vyhrazuje právo na Plánovaný výpadek Správce času. Plánovaný výpadek Služby Provozovatel oznámí Uživateli e-mailem nejpozději 24 hodin před začátkem Plánovaného výpadku. Tento e-mail je chápán jako vyžádaná zpráva.

Provozovatel nezaručuje dostupnost Uživatelům, kteří používají pouze Bezplatné služby.

Prostředky

Pro zachování dostupnosti Služby je Uživatel povinen pro přístup ke Službě používat pouze schválené prostředky.

Používáním jiných než schválených prostředků pro přístup ke Službě se uživatel vzdává nároku na garanci dostupnosti a další záruky bezproblémové funkčnosti Služby.

Schválenými prostředky pro přístup ke Službě se rozumí:

- Internetový prohlížeč Microsoft Edge

- Internetový prohlížeč Google Chrome 46 a novější

- Internetový prohlížeč Windows Internet Explorer 11 a novější

- Internetový prohlížeč Opera 12 a novější

- Internetový prohlížeč Mozilla Firefox 42 a novější

- Internetový prohlížeč Apple Safari 5 a novější

- Mobilní internetový prohlížeč Dolphin Browser 11.5.1 a novější

- Mobilní aplikace Správce času 1.10 a vyšší pro Android (k dispozici zde)

Ochrana osobních údajů

Provozovatel chrání veškerá osobní data Uživatele, zadané v souvislosti s používáním Služby a Uživatelského účtu, podle zákonů České republiky o ochraně osobních údajů, současných i budoucích.

Odmítnutí odpovědnosti

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za chování Uživatele při používání Správce času, za zneužití Služby Uživatelem, ani za případné poškozování třetích stran Uživatelem.

Reklama

Provozovatel může ve Správci času zobrazovat reklamu v jakékoli formě a podobě.

Aktualizace funkcí Služby

Provozovatel Služby může upravovat, přidávat a odebírat (aktualizovat) funkce a vlastnosti Správce času bez předchozího nebo pozdějšího upozornění.

Provozovatel zajistí, aby aktualizace funkcí Služby negativně neovlivnila funkčnost hlavních součástí Služby.

Proti těmto změnám není možné žádné odvolání.

Změny vzhledu

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího nebo pozdějšího upozornění změnit vzhled i rozmístění grafických a ovládacích prvků Služby.

Proti těmto změnám není možné žádné odvolání.

Změny Podmínek používání

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Podmínky používání.

O změnách Podmínek používání bude Uživatel informován e-mailem nejpozději v den změny. E-mail o změnách je chápán jako vyžádaná zpráva.

V případě zásadního nesouhlasu se novým zněním Podmínek používání je Uživatel povinen tento nesouhlas písemně oznámit a zdůvodnit Provozovateli. Pokud do 30 dnů od oznámení nesouhlasu Uživatel a Provozovatel nedosáhnou vzájemné dohody, je Uživatel povinen do následujících sedmi dnů ukončit používání Správce času.

Automatické vymazání uživatelského účtu

Uživatelský účet, ke kterému se Uživatel nepřihlásil více než 366 dní, bude automaticky vymazán.

Spolu s uživatelským účtem bude vymazán i uživatelův kalendář, uživatelův seznam kontaktů, veškeré konverzace, uživatelův osobní profil (včetně vizitky, blogu a nástěnky), uživatel bude odstraněn ze zeznamů kontaktů ostatních uživatelů, pokud bylo navázáno spojení.

Pokud uživatel publikoval jakékoli diskusní příspěvky jinde, než v událostech a příspěvcích, které sám vytvořil, budou tyto příspěvky zachovány (nebudou vymazány), ale je možné, že nebude patrný jejich autor.

O automatickém vymazání uživatelského účtu nebude uživatel informován.

Sdílené kalendáře

Služba Správce času umožňuje založení Sdílených kalendářů, které slouží k veřejnému i omezenému sdílení probíhajících a nadcházejících událostí v oblasti zájmu, která je definována položkami Název a Informační popisek.

Sdílený kalendář nesmí svým nastavením ani obsahem porušovat zákony České republiky, místní vyhlášky či další právní úpravy. Sdílený kalendář nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí sloužit k veřejnému pohoršování.

Sdílený kalendář, který poruší tyto Podmínky používání, bude okamžitě automaticky vymazán.

Sdílený kalendář, který není aktualizován (vložením nové nebo úpravou události) po dobu více než 90 dní, a neobsahuje žádnou nadcházející událost, bude automaticky vymazán.

O automatickém vymazání sdíleného kalendáře nebude uživatel, který kalendář vytvořil, manažer kalendáře, ani žádný jiný uživatel, informován.

Sdílený kalendář, který to svým nastavením umožňuje, je možné veřejně publikovat a sdílet předáváním internetové adresy kalendáře a vložením do dalších webových stránek pomocí tzv. skriptu.

Cookies

Služba Správce času ukládá do zařízení (počítače, notebooku, tabletu, mobilního telefonu a případných dalších typů zařízení), ve kterém je spuštěna, soubory cookies, určené k usnadnění přihlášení Uživatele k Uživatelskému účtu, ke statistickým účelům, případně k personalizaci uživatelského zážitku.

Cookies jsou malé textové soubory, které na místní disk ukládá internetový prohlížeč (viz odstavec Prostředky), který tyto soubory získává od serveru www.spravcecasu.cz a zároveň je při každé komunikaci se serverem na server odesílá.

Uživatel používáním Služby souhlasí s ukládáním souborů cookies.

V případě, že Uživatel v internetovém prohlížeči (či jinou metodou) zamezí používání cookies, se uživatel vzdává nároku na garanci dostupnosti a další záruky bezproblémové funkčnosti Služby.